Google+  
     
     
Czech Info  

 

Hier veröffentlichen wir Informationen und Kommentare in tschechischer und slowakischer Sprache. 


Národ bez paměti není svobodný!
V tomto roce si připomeneme nejen 70 let od 28. února 1948, kdy se komunisti dostali k moci, a 50 let od invaze v roce 1968, ale také 100. výročí vzniku Československa - ČSR. V této souvislosti jsou zajimavé vzpomínky generála Viktora Hoppeho, který v kritických dnech 26 - 28. října 1918 zabránil krveprolití a umožnil tak sametový start Ceskoslovenska,

19.03.2018

Před 79 léty nacisté obsadili zbytek Československa

 Obsazení Československa v roce 1939

18.03.2018

Příloha k roku 1969
V dobe Vejnarova odjezdu byly všechny tyto výjezdní doložky již dávno zrušeny novelou vyhlášky Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí 64/1965 Sb., která vstoupila v platnost v listopadu 1968. Výjezdní turistické a soukromé doložky, vydané mezi listopadem 1968 a listopadem 1969, pak byly znovu všechny jednorázově s okamžitou platností zrušeny 9. října 1969 vyhláškou 115/1969 Sb. a cestující byli tehdy vysazováni z vlaku na hranicích.

  Zákony roku 1969

  Delikty na státní hranici CSSR roku 1969

  Na západ je cesta dlouhá

 Cestovní ruch roku 1969

17.03.2018

Oběti invaze roku 1968 

 Obětí invaze v srpnu roku 1968 bylo více

18.02.2018

Blíží se 120.výročí narození velkého vlastence Jana Antonína Bati 

 výročí 120 narozenin J.A. Bati

24.02.2018

Ve znamení 70. výročí od tragického 28. února 1948

"V mém ideálním světě by u této příležitosti šel prezident České republiky uctít oběti komunismu k památníku Milady Horákové, mluvil by tam o zločinech komunistického režimu a vyzval by národ k poučení z minulosti.
V reálnám světě jde pan Miloš Zeman na sjezd KSČM,"

říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

18.02.2018

Tomáš Garrigue Masaryk prezident Osvoboditel 

Situace v roce 1918 - rakouske vojsko v Praze? Masaryk se nesměl vrátit - zatykač.

Už na podzim 1914 se Masaryk vydal na kratší zahraniční cesty do západní Evropy, jak kvuli předání tajných dokumentů, tak aby získal doma težko dostupné informace.[23] V prosinci se pak vypravil do Itálie a odtud do Švýcarska. V Ženevé jej pak zastihlo varování přátel, že na něj byl v Rakousku-Uhersku vydán zatykač a že se za žádnou cenu nemá vracet.[24]

V Reformačním sále univerzity v Ženevé pronesl Masaryk 6. července 1915 svůj slavný projev k pětistému výročí upálení Mistra Jana Husa, ve kterém vyhlásil boj habsburské nadvládě: "Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba železem."

V blízkém Chamonix pod horou Mont Blanc ve Francii se setkal s Milanem Rastislavem Štefánikem, který tam působil jako meteorolog a k Masarykovi se sám přihlásil. Ve Švýcarsku získal Masaryk srbský pas.[25] Obdivoval organizovanost a dobré utajení sicilské Mafie, proto se česká odbojová organizace, jako tajný spolek, nazvala Maffie.[26][27] Masarykovy přátele nazval "mafiány" již v osmdesátych letech devatenáctého století rozzlobený Julius Grégr, protože neustále a vytrvale zneklidňovali tehdejší politickou elitu svojí kritikou, připomínkami a návrhy. Právě oni se za první světové války stali hnací silou odboje a profesor Masaryk je poháněl z exilu.Pobyt ve Francii a Anglii, spolupráce s Benešem a Štefánikem: V září 1915 emigroval za Masarykem Edvard Beneš a oba přesídlili do Francie, kde se k nim připojil Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), ve Francii naturalizovaný a s potřebnymi styky.[22] Masaryk oba dobře poznal v dobách jejich přátelských studií (byl jejich učitelem na univerzitě), kdy je podporoval. Československé akce v Paříži svěřil Benešovi a sám ještě v září toho roku přesídlil do Londýna. Na londýnské univerzitě King's College dostal Masaryk profesůru "pro slovanské věci" a pozornost si získával přednáškami, veřejnými vystoupeními (například proti rakouskému ministrovi Aloisi Aehrenthalovi), žurnalistickou činností a osobními styky.

Čti následující článek "Masaryk".

Tomáš Garrigue Masaryk prezident Osvoboditel 

18.02.2018

Der neue Staat "Ceskoslovensko" entstand durch eine Vereinbarung der tschechischen und slowakischen Vereine in den USA. Diese kam am 31. Mai 1918 dank T.G. Masaryk in Pittsburgh zustande. 

Vereinbarung der tschechischen und slowakischen Vereine in den USA.

17.11.2017

Česká republika si 17. listopadu jako každý rok připomíná dvě výročí.  

Dvě výročí 17. listopadu:

10.10.2017

Před 20 lety začal ústup Sovjetské armády z Československa  

Ústup Sovjetské armády z Československa  

16.06.2017

Děkovný dopis na Universitu v St. Gallenu 

Poděkování bývalych studentů z Československa 1968

 

 
 
copyright 2014 forumostwest.ch